Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nenechte sebou manipulovat ... aneb manipulace do vztahu nepatří!

11. 11. 2013

Název, jsem převzala od autorky, Isabelle Nazare-Aga. Co mě k tomu vedlo? Možná vlastní zkušenost, zkušenost mých přátel, známých a také zájem o to, jak někteří lidé manipulují svým okolím. 

 

Co vlastně znamená slovo a konání - "manipulovat"?

 

Manipulovat znamená využívat nevědomosti, nejistot, dobromyslnosti, naivity, strachu, slušnosti i dalších citů a vlastností lidí k uskutečňování vlastních, zpravidla skrytých zájmů a cílů. Ty mohou být nevinné a malicherné, ale takén může jít o naprosté podmanění člověka i celých národů. 

 

Manipulaci vnímáme ze všech stran. Média nás masírují, co je pro nás nejlepší, jak máme žít, koho volit, co jíst a co nejíst. který výrobek je právě ten nej ... a který je nej ... nejméně ... 

 

Jak se však takovým technikám bránit? V první řadě je první nejdůležitější manipulativní chování rozpoznat a poznat, že nám hrozí nebezpečí. Když toto víme, je třeba naučit se takovým postupům, jak se snahám o manipulaci naší osoby bránit. Ovšem toto není vše, můžeme si přečíst, jak se bránit, jen používat tyto vědomosti, je mnohem těžší. Uvědomit si svá vlastní práva a podle nich se také řídit ...

 

Nejdůležitějším aspektem je třeba si uvědomit, že námi někdo manipuluje, uvědomit si, že si takové jednání nechceme a nemusíme nechat líbit. Často se nám stává, že máme strach nebo obavu odmítnout to, co nechceme. Proč to děláme? Možná máme dojem, že nemůžeme druhé zklamat, že musíme na sebe přebírat jejich vlastní zodpovědnost. Možná, že si myslíme, že jim na nás záleží, vždyť oni vystupují tak, že jsou ti nejúžasnější, nejlepší, jsou dobrými vzory společnosti a my se svým narušeným sebevědomím, vztahem sám k sobě i k druhým lidem, máme pocit, že jsme ti nedokonalí, nedozrálí, neúspěšní ... a tak jsme právě tou snadnou kořistí tzv. manipulátorů. 

 

Nehodlám vám citovat z knihy známé psycholožky, se stejným názvem tohoto příspěvku ... mohu líčit svůj vlastní příběh. Tato jmenovaná kniha se mi dostala do rukou asi před dvěma měsíci ... říkala jsem si, jak to může autorka všechno vědět? Vždyť tyto podobné, někdy zcela stejné pocity, mám i já. Prostě jako bych tu knihu psala já sama ...

 

Můj manipulátor je tím sympatickým člověkem, který je vzorem společnosti, používá své masky k uspokojení svých potřeb. Avšak sympatický zůstane jen do té doby, dokud se nedotkneme jeho teritoria.  Jakmile se této hranice dotkete, okamžitě se změní.  Když mu něco odmítneme nebo se zachováme jinak, než on sám dokáže přijmout, začne být sarkastický, ironický a často i zlý. 

 

V každém případě je pro něj důležité být v přítomnosti druhých lidí. Srovnává se s druhými, často druhé se sebou samým srovnává. Nerespektuje druhé, potřeby, žádosti a práva druhých ho vlastně vůbec nezajímají. Umí velmi dobře a snadno přesvědčit druhé o tom, že je opravdu takový, jaký se chce jevit. Tím, jak druhé znehodnocuje, sám sobě zvyšuje vlastní kredit, tedy sám získává na hodnotě a zbavuje se vlastní zodpovědnosti. Má představy o své úžasné dokonalosti, že je lepší, dokonalejší než ostatní a také tomu opravdu věří. 

 

Jak toho umí dosáhnout? Jeho cílem je přesvědčit nás o tom, že on je tím schopnějším, vzdělanějším, nepostradatelným jedincem. Je dobrý pozorovatel, zkouší nás a zjišťuje, v čem jsme slabí a v čem děláme chyby. 

 

Měli bychom si sami uvědomit, že dlouhodobý kontakt s manipulátorem je závažná záležitost. Jedná se o velmi silný stresor, i když si myslíme, že to sami zvládneme. Nejhorší pro nás je právě to, že zjistíme, že nás někdo manipuluje ke svým cílům ... říkáme si, je to tak nebo se mi to zdá? Naše narušené sebevědomí nám říká, že my jsme právě ti, kteří jsou ti nedokonalí. Vždyť on to s námi myslí dobře. V mnoha věcech mu dáváme za pravdu, často ani nevíme co je pravda a co je lež, jelikož jsme již nějakou dobu v "péči" takového člověka, nevíme co je správné a co špatné. Cokoli totiž uděláme, je špatně. V každodenních úkonech si nejsme jistí, zda ten náš partner naše konání vezme za své nebo nás zase seřve tak, že bychom se nejraději zahrabali někam, na to nehorší místo světa, aby nás už nikdo neobtěžoval a nechal nás v klidu z tohoto světa odejít, jelikož už nemáme sílu pokračovat dál ...

 

Nejenže jsme stále ve stresu, bojíme se vlastně svého chování, které dříve bylo pro nás autentické a v pořádku. Pociťujeme úzkosti, depresi a hlavně nechuť do jakékoli činnosti, jsme unaveni, podrážděni a necítíme se v jakékoli situaci jisti. Avšak tyto příznaky se projeví zanedlouho také na fyzickém těle. Můžeme mít potíže s trávením, poruchy spánku, gynekologické potíže, můžeme se cítit v útlumu, ale také se můžeme projevovat agresivně vůči sobě i svému okolí. Často nejsme schopni pracovat, nastává snížená schopnost pracovat a pro cokoli se nadchnout. 

 

Sama si uvědomuji, že právě s tímto člověkem nedokáži komunikovat, ačkoli s jinými lidmi nemám žádný problém. Vyvádí mě z míry, neumím pochopit proč to dělá, co je jeho cílem.... manipulátor své potřeby, city a názory nesděluje jasně a přímo. Přitom v nás vzbuzuje dojem, že s námi neustále hovoří o svých potřebách, sděluje nám svoje postřehy o nás i o ostatních i jeho vlastní názory na svět. Velmi často se nám vyhýbá, nemluví s námi, nekomunikuje, jeho cílem je vyvolat v nás pocit viny ... Mluví zdánlivě logicky, ale svými argumenty nás odvádí od podstaty věci. Z čeho má manipulátor strach? Nechce, abychom ho dostaly do úzkých, chce vědět víc, než ví ostatní. 

 

"ON NEŘÍKÁ, CO DĚLÁ A NEDĚLÁ, CO ŘÍKÁ!"

 

Manipulátor nedokáže dlouho udržet harmonický partnerský vztah. Zprvu vás oslní tím, jak se chová k druhým, a tak si říkáte: "Je vidět, že je slušný člověk." Nějakým způsobem se prezentuje jako vzor, je úžasným a dobrým člověkem, později se jeho maska změní a vy nemůžete věřit vlastním očím. Sami tápete, co se to děje, proč se tak chová. Co jste udělali, že nastala taková změna? Co tuto situaci změnilo? Ve vašem vztahu začne vládnout tísnivý pocit, nedůvěra, hlavně v sama sebe. Vždy't on je ten úžasný, jelikož vaše okolí změnu nevnímá. Proč taky, k ostaním se chová zdvořile, jen vy jste ti, co jsou stále nespokojení ... 

 

laska-a-anipulace.jpg

 

Jak se chránit?

 

Nejtěžší si je připustit, že právě já jsem obětí manipulátora, Stále věříme, máme naději, že své chování tento člověk změní. Chceme pochopit, proč to dělá ... I já se takto ptala, dávala si vinu. Trápila se tím, co ho k tomuto jednání přimělo. Kolik lidí a přátel mi řeklo: "Tobě tohle nestačí? Co si ještě necháš líbit?" ... a to jsem jim sdělila jen drobnosti, kdyby věděli ...

 

Začala jsem pozorovat, mít nadhled, řešit svou situaci. Je těžké změnit své psychické téma a vzdát se naděje a chovat se k tomuto člověku jinak. Uvědomíte si, že jsou okolnosti, které však změnit nemůžete, prostě k tomu nemáte kompetence ani vůli. Ale co můžete změnit, je vlastní přístup k takovému chování ... 

 

Je lehké druhému poradit, i já to dělám. Toto všechno vím, avšak druhému se přeci jen radí lépe. Víme, jak mají žít druzí a sami? Sami neumíme v životě tyto vědomosti používat a praktikovat. 

 

Mnoho jsem zde nesdělila, avšak nebylo mým cílem citovat knihu a na druhou stranu nebylo mým cílem ani plakat nad rozlitým mlékem, jak se říká. Ti, kdo mě osobně znají, tak ví. Ví mnohem, mnohem víc a já nyní a dnes vím, že si už nechci nechat nikým ubližovat, ať je to ten nebo ten.

 

Děkuji za tuto zkušenost, protože mě posouvá zase o kus dál ... 

 

DĚKUJI ... už naposledy. 

 

Klára

(čerpáno z knihy "Láska a manipulace" a "Nenechte sebou manipulovat", Isabelle Nazare-Aga, nakladatelství PORTÁL)